BHP przy obsłudze pilarki spalinowej przez strażaków.

W czasie silnych wichur oraz pożarów mają miejsce uszkodzenia drzew w całej Polsce. Często są to powalone kłody, połamane gałęzie lub rozszczepione drewno, których usuwaniem zajmują się strażacy. Szkolenie z obsługi pilarki mechanicznej jest wciąż zbyt krótkie i nie nadaje pełni umiejętności, które muszą przyjść lub nie z praktyką i doświadczeniem w obsłudze. Ilość przekazanej wiedzy jest uboga zarówno w Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to zaledwie od kilku do kilkunastu godzin, kiedy to kurs dla pilarza zajmuje ponad 100 godzin lekcyjnych. Widać więc, że szkolenia są istotne, ale ważne są także w budynkach alarmy przeciwpożarowe, pełniące ważną rolę w BHP.

Podczas szkolenia strażaków ten krótki czas trzeba jeszcze podzielić na obsługę innych urządzeń jak młot udarowy, wyciągarka pojazdów, przecinarka tarczowa i nie tylko. Głównym celem szkoleń jest więc skupienie się na metodyce cięcia, nie da się przekazać wszystkich założeń pod kątem bezpieczeństwa obsługi. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy regulują przepisy prawa, która określają środki ochrony indywidualnej. Mowa tu rzecz jasna o odzieży, która pełni rolę warstwy ochronnej chroniącej przed przecięciem. Powinny to być ubrania zgodne z normami określającymi ich użycie przy pracy z pilarką łańcuchową. Tego typu spodnie lub kurtka powinny być odporne na przedarcie, a w chwili napotkania na przeszkodę w postaci dotknięcia ostrza przez materiał powinny blokować sprzęgło w pilarce uniemożliwiając tym samym uszkodzenie ciała strażaka.

Problem pojawia się wtedy, gdy jednostka nie jest wyposażona w odzież dostosowaną do prowadzenia takich działań. Strażak powinien być wyposażony w niezbędne Środki Ochrony Indywidualnej takie jak odzież antyprzecięciowa spełniająca normę EN381, kask ochronny, osłonę na oczy, twarz, obuwie ze specjalną blachą chroniącą palce oraz zatyczkach do uszu niwelujących hałas. Dobrym wyjściem dla jednostek nieposiadających tego typu stroju jest zakup chociażby jednego zestawu, który będzie wykorzystywany wyłącznie przez osoby o podobnej posturze. Dzięki temu bez względu na to, kto aktualnie ma zmianę w pracy będzie miał możliwość przebrania się w ten strój i prowadzenie wycinki drzew. Wynika to faktu, że strój musi być dopasowany do strażaka, aby spełniał w stu procentach swoją rolę. Unikamy w ten sposób ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup ubrań dostosowanych do całej grupy strażaków.