Ćwiczenia strażaków w urzędzie wyposażonym w systemy sygnalizacji pożaru.

Tym razem to nie systemy sygnalizacji pożaru były głównym bohaterem ćwiczeń strażackich w Wolsztynie, lecz sprawne oko jednego z pracowników tamtejszego urzędu gminy. Ćwiczenia miały miejsce w poniedziałek, a zgłoszenie o zadymieniu wpłynęło około godziny 14. Do zdarzenia rozdysponowano dwa zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a także miejscowych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Lokalni ochotnicy z OSP Przemęt zjawili się na miejscu zdarzenia najszybciej i rozpoczęli rozpoznanie w budynku. Przed przybyciem strażaków, wszyscy pracownicy urzędu zostali ewakuowani. Dostrzeżono zadymienie na pierwszym piętrze, co pozwoliło ustalić główne źródło pożaru oraz sprawdzono poszczególne pomieszczenia na piętrze. W trakcie przeszukiwania na miejscu zjawili się strażacy z kolejnych jednostek wezwanych na miejsce. Podczas prowadzonych czynności jeden z pracowników wskazał, iż wewnątrz pomieszczeń na piętrze poniżej znajduje się poszkodowana osoba. Rozpoczęto przeszukiwanie wskazanego terenu i odnaleziono nieprzytomnego mężczyznę, którego wyniesiono poza obręb budynku. Na miejscu udzielono poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej i przekazano go odpowiednim służbom. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pojawienie się komplikacji w postaci uszkodzenia aparatu ochrony oddechowej. Strażak został zmuszony do bezzwłocznego opuszczenia niebezpiecznej strefy. Jeden z ratowników doznał uszkodzenia kończyny dolnej podczas przeglądu pomieszczeń, wyznaczono grupę strażaków, która asekurowała poszkodowanego.

Systemy sygnalizacji pożaru

To co prawda tylko ćwiczenia, lecz pokazują jak wielką rolę ogrywają wspólne działania służb oraz wczesny system ostrzegania. Tym razem była to interwencja pracownika, kiedy w większości przypadków pierwszym sygnałem o wystąpieniu pożaru lub zadymienia są nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru. To dzięki nim możliwa jest skuteczna interwencja i ograniczenie do minimum szkód materialnych i osobowych w wyniku wystąpienia ognia.