Czy straż pożarna przyjedzie do szerszeni, os, pszczół w budynku inwentarskim?

Wielu rolników prowadzących gospodarstwa rolne zastanawia się jak rozwiązać problem gniazd pszczół, os, czy szerszeni. Owady te lubują się w zakładaniu gniazd w niestandardowych przestrzeniach i niekiedy wybierają budynki inwentarskie jako miejsce do egzystencji. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zaprezentowała w ostatnim czasie ważny tekst, który zdaje się odpowiadać na tytułowe pytanie. 

W ostatnich latach dochodzi do wielu przypadków wzywania straży pożarnej do usunięcia roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych. W związku z tym strażacy opracowali dokument pod nazwą „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Konieczność wykonania opracowania wynika bezpośrednio z potrzeby ujednolicenia standardów dla niesionej pomocy. Jak więc wygląda w praktyce wezwanie straży pożarnej w przypadku rolnika, który odnalazł w gospodarstwie siedlisko szerszeni lub os? Jeżeli gniazdo lub rój znajduje się w miejscu, gdzie występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia to wówczas straż pożarna zajmie się usunięciem zagrożenia. Interwencja dotyczy przede wszystkim miejsc, gdzie ograniczona jest zdolność poruszania się oraz w przypadku budynków takich jak placówki oświatowe, czy urzędy. Z dokumentu wynika więc jasno, że w przypadku obiektów takich jak chlewnia, stodoła, czy każdym innym budynku inwentarskim zachodzi potrzeba zapewnienia bezpiecznego korzystania z budynku przez samego właściciela bądź zarządce obiektu. Obowiązuje tu art. 61 ustawy „Prawo budowlane”.

Straż pożarna w związku z zaistniałą sytuacją uprasza, aby z rozwagą dokonywać zgłoszeń związanych z usuwaniem rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych. Niekiedy dochodzi do przekazania informacji nieprawdziwej o występującym zagrożeniu dla zdrowia lub życia, kiedy taka sytuacja zupełnie nie ma miejsca. Oczywiście w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, straż pożarna przyjedzie na miejsce i usunie gniazdo os, pszczół, czy szerszeni. Jednak w zdecydowanej większości przypadków, także w gospodarstwach rolnych, działania dezynsekcyjne spoczywają na właścicielu budynków. W celu pozbycia się gniazda lub roju, rolnik powinien skorzystać z oferty firm dezynsekcyjnych. Jak informuje straż pożarna, większość zdarzeń nie zalicza się do nagłych, a za właściwą administrację obiektem odpowiada sam właściciel, który powinien dbać o regularną kontrolę budynków inwentarskich w celu wykluczenia siedliska groźnych owadów.

Ponadto straż pożarna informuje, że nieuzasadniony wyjazd często może kosztować zdrowie lub życie innych osób potrzebujących pomocy. Uwzględniwszy powyższe zalecenia należy jednoznacznie stwierdzić, że wezwanie na miejsce służb powinno być ostatecznością zarówno w przypadku osób postronnych, jak i rolników prowadzących gospodarstwo. Po stronie rolnika stoi więc usunięcia gniazda, zanim zacznie ono zagrażać bezpośrednio jemu samemu oraz zwierzętom (trzodzie chlewnej, krowom, koniom) znajdującym się w budynkach inwentarskich. Czytaj więcej podobnych tematów: rolnictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *