Czy systemy sygnalizacji pożaru w magazynach są potrzebne?

Poważny pożar, który miał miejsce we wrześniu (05.09) to dobra okazja do omówienia roli jaką odgrywają systemy ppoż w budynkach użytkowych. Jest to także moment do dokładnego ukazania konsekwencji związanych z brakiem wczesnego ostrzegania właściciela oraz odpowiednich służb ratowniczo-gaśniczych. W miejscowości Nowy Belęcin w gminie Krzemieniewo doszło do bardzo groźnego pożaru w jednym z magazynów, gdzie składowano opakowania tekturowe. 

Opakowania znajdowały się na drewnianych paletach, a więc całe składowisko to materiały o wysokiej palności. Dyżurny po przyjęciu zgłoszenia o zarzewiu ognia w budynku wysłał na miejsce 12 zastępów strażackich z powiatu gostyńskiego i leszczyńskiego. Po przybyciu na miejsce okazało się, że ogień trawi już cały budynek o powierzchni blisko 720 m2. Na miejscu przebywał pracownik, który przekazał jednostkom PSP i OSP informacje, iż wewnątrz znajduje się niespełna 80 ton kartonowych opakowań gromadzonych na drewnianych paletach. Mimo specyfiki budynku zbyt późne wykrycie pożaru przyniosło znaczne straty. Magazyn to konstrukcja jednokondygnacyjna, murowana przy użyciu bloczków betonowo-żużlowych z użyciem zaprawy cementowo-wapiennej Dach dwuspadowy obłożony był blachą trapezową spoczywającą na stalowych profilach. 

Przebieg akcji gaśniczej

Strażacy zabezpieczyli teren wokół budynki i rozpoczęli podawanie dwóch prądów wody w natarciu do wnętrza hali. Na miejsce przybyły kolejne jednostki, które odnalazły punkt czerpania wody z okolicznych stawów. Zdecydowano się na wykonanie otworów w budynku, gdyż wejście do środka było niemożliwe. W tym celu wyburzono dawne miejsca po bramach wjazdowych. Rozpoczęto rozbieranie dachu, aby podać środki gaśnicze do wnętrza budynku. Pożar udało się opanować po 28 godzinach. Materiały znajdujące się wewnątrz przeniesiono na okoliczny plac i dogaszono. Wezwany na miejsce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenił stan budynku,  określono także straty wynoszące 1 mln 600 tys. zł. W wielogodzinnych działań udział wzięło 17 zastępów straży pożarnej.

Rola systemów ppoż

Powyższy przykład rodzi zasadne pytanie, dlaczego nikt nie pomyślał o właściwym zabezpieczeniu budynku. Obiekty takie jak magazyny również można wyposażyć w systemy ppoż. Systemy sygnalizacji pożaru pozwalają znacznie wcześniej zareagować na tego typu sytuacje. Instalacje te są wyposażone w centralę sterującą, która po wykryciu zagrożenia jest w stanie podjąć samoczynnie potrzebne działania. Obiekt może być automatycznie przewietrzony, oddymiony, a w tym samym czasie na telefon lub komputer właściciela budynku przyjdzie powiadomienie o nieprawidłowościach. To pozwala znacznie szybciej zareagować straży pożarnej, zanim dojdzie do tak poważnych strat jak na załączonym przykładzie. Część instalacji posiada możliwość podłączenia do systemu zraszaczy, które uruchamiane są w razie potrzeby. Taki zakup mógłby zdecydowanie obniżyć ryzyko poniesienie tak znacznych szkód. Warto więc przemyśleć, czy projekty instalacji ppoż i późniejszy montaż mógłby zdecydowanie przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa budynku.