Dlaczego remizy strażackie nie są wyposażone w systemy alarmowe?

Praca strażaka bez specjalistycznego sprzętu wydaje się często niemożliwa. Jednostki ratowniczo-gaśnicze niejednokrotnie biorą udział w zdarzeniach drogowych, pożarach, ratowaniu zdrowia i życia ludzi. Tym bardziej dziwi fakt, iż nie wszystkie remizy wyposażone są w systemy alarmowe. Urządzenia złożone z czujek ruchu oraz centrali sterującej pozwalają na poinformowanie użytkowników o włamaniu lub przebywaniu na terenie budynku osób niepożądanych. 

Przykładem ogromnych strat, które naszym zdaniem wynikają bezpośrednio z braku realnych inwestycji w systemy alarmowe jest zdarzenie z początku stycznia tego roku. Ofiarą złodziei padł tym razem drogi sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. Strażacy stracili niezbędne narzędzia, które są na co dzień wykorzystywane do niesienia wsparcia w trakcie różnego rodzaju groźnych zdarzeń. Alarm pozwoliłby przecież na wczesną sygnalizację dostania się do budynku osób niepożądanych, co ułatwiłoby skuteczną reakcję odpowiednich służb. Niestety ograniczony budżet ochotniczych straży pożarnych przekłada się na brak inwestycji w system alarmowy z prawdziwego zdarzenia. Patrząc jednak na skalę strat może okazać się, że taki jednorazowy zakup i fachowy montaż systemu alarmowego mógłby uchronić przed znacznie wyższym kosztem wynikającym z utraty narzędzi strażackich.

Co zostało skradzione przez brak alarmu w remizie?

Najwyższe straty strażacy ponieśli w wyniku kradzieży urządzenia hydraulicznego Lukas, pilarki do drzewa firmy Stihl, węży hydraulicznych, przenośnego zestawu oświetleniowego Peli 9490, pilarki do stali i betonu, zestawu wkrętarek Makita ze skrzynią, piły szablastej ze skrzynią, nożyc do prętów, pięciokilogramowego młota, a także przedłużacza bębnowego. Strażacy rozpoczęli akcję informacyjną, która ma na celu odnalezienie sprawców i nagłośnienie sprawy. Osoby, które wiedzą cokolwiek w sprawie mogą zgłosić się do Komisariatu Policji w Łodzi. Pełna lista urządzeń, które zginęły znajduje się poniżej:

– węże hydrauliczne 2 x 5 m

– przedłużacz bębnowy 3 x 25, 50m w kolorze żółtym

– pilarka STIHL MS 391, numer seryjny: 1 85 387 826

– agregat hydrauliczny Lukas P630G, numer seryjny: 30798700004

– nożyco-rozpieracz SC 358, numer seryjny: 30828500003

– wiertarko wkrętarka Makita DF 457DWR, numer seryjny: 681235Y

– najaśnica PELI 9490, numer seryjny: 005617

– nożycze do prętów

– cylinder rozpierający R410, numer seryjny: 30797100001

Strażacy rozpoczęli już zbiórkę funduszy w sieci na zakup nowego sprzętu. Niestety tym razem to złodzieje byli górą, a wystarczyło jedynie zadbać o właściwe zabezpieczenie budynku remizy. Skutecznie działające systemy alarmowe zapobiegają takim sytuacjom i współczynnik udanych kradzieży w budynku wyposażonym w urządzenia tego typu jest znacznie niższy niż ma to miejsce w przypadku niechronionych w żaden sposób obiektów.