Dolnośląskie OSP z solidnym wsparciem finansowym.

To bardzo dobra wiadomość dla strażaków z lokalnych jednostek OSP. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął nabór do projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018”. Dostępne środki będą mogły być przeznaczone na wszelkie potrzeby w postaci sprzętu, narzędzi i pojazdów, czyli wszystkiego co poprawia bezpieczeństwo przeciwpożarowe regionu. 

W sumie do rozdysponowania w ramach konkursu jest 1 mln 200 tys. zł. O otrzymanie dodatkowych środków mogą ubiegać się samorządy, uczciwie podzielono pieniądze na poszczególne kategorie. W związku z tym władze poszczególnych strażnic mogą zdecydować co potrzebne jest im najbardziej i złożyć odpowiedni wniosek. Kwotę podzielono na kilka progów: do 100 tys. zł można otrzymać na zakup ciężkiego, średniego lub lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego, na środki trwałe jest to kwota do 20 tys. zł, a na środki bieżące i wyposażenie techniczne jest to suma 10 tys. zł.

Przy rozpatrywaniu wniosków komisja weźmie pod uwagę różnego rodzaju czynniki: ilość interwencji w ubiegłym roku, dochód przypadający na jednego mieszkańca, posiadane dokumenty dotyczące zabezpieczenia części kwoty z budżetu na zakup pojazdu oraz udział środków własnych lub pozyskanych w ramach z innych źródeł. Czasu na złożenie dokumentów jest niewiele, termin upływa 26 kwietnia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *