Ile kobiet pracuje w straży pożarnej?

Międzynarodowy Dzień Kobiet, który obchodziliśmy 8 marca to doskonała okazja, aby przybliży rolę płci pięknej w straży pożarnej. Aktualnie według statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w strukturach zawodowych strażaków pełnią służbę 1174 kobiety i jest to niecałe 4% wszystkich pracowników. Kobiety zajmują też ważne stanowiska kierownicze i dyrektorskie.

Pięć kobiet pełni funkcje kierownicze, z czego dwie dyrektorskie w biurze finansów i biurze prawnym. Cywilną pracę w PSP pełni grono blisko 1500 kobiet. Najwyższe zaszczytne stanowiska to także miejsca pracy kobiet, przykładem może być mł.bryg. Agnieszka Mendeleska pełniąca obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze. Inne istotne stanowiska to m.in. Naczelnik Wydziału i Główny Księgowy oraz Dziekan Wydziału i Kanclerz. Kobiety pełnią istotne role także w służbach bezpośrednio podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie służy ponad 21 tys. kobiet, co daje wskaźnik procentowy na poziomie 14,49%. Najwięcej przedstawicielek płci pięknej pracuje kolejno w Policji (ponad 15 tys.), Straży Granicznej (powyżej 3800) oraz w Państwowej Straży Pożarnej (1174) i w Służbie Ochrony Państwa (193).

Jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną to obecnie dostępne dane dotyczą roku 2016. Wówczas wśród 696 653 członków ponad 66 tys. stanowiły kobiety. Tutaj również wysokie stanowiska przypadają kobietom, przykładem może być Pani Teresa Tiszbierek będąca wiceprezeską Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom dużo zdrowia, sukcesów i spełnienia marzeń!