Ile kosztuje remont remizy?

Wszystko zależy od wielkości remizy, ale przy szacowaniu kosztów należy brać przykład z innych jednostek rozmieszczonych w całym kraju. Strażacy ochotnicy z gminy Sorkwity mają wyremontowaną remizę, czekali na to aż 30 lat. W swojej siedzibie od wielu lat organizują ćwiczenia, szkolenia, obiekt pełni też rolę magazynu na sprzęt. Miejsce to pamięta też wizyty dzieci i młodzieży oraz prowadzone dla nich zajęcia oraz akcje charytatywne.

Strażacy z OSP próbowali własnymi siłami i otrzymanymi środkami wyremontować cały budynek. Najpierw rozpoczęli od ocieplenia i elewacji, odmalowano także ściany. Poważa modernizacja nie wchodziła w grę z prostej przyczyny, otóż brakowało środków na ten cel. Kiedy pozyskano kolejne pieniądze udało się wówczas rozpocząć prace budowlane w warsztacie oraz garażu. Wszystkie prace trwały około dwóch lat. Wsparcie finansowe jakie otrzymano to najpierw 9 tys. zł, później trzeba było organizować zbiórki. Zgłosili się ludzie dobrej woli, sponsorzy, sami strażacy też dokładali ze swoich własnych środków na remont jednostki. Wszystko zakończyło się sukcesem i siedziba OSP Sorkwity zmieniła się nie do poznania. Kwota jaką wydano na wszystkie prace to 30 tys. zł. Patrząc na efekty wcale nie dziwi suma jaką wykorzystano na ten cel.

To nie koniec potrzeb i marzeń strażaków. Chcą oni jeszcze w przyszłości wyremontować szatnię, przystosować świetlice oraz pomieszczenia socjalne. Brakuje też krzeseł, ławek, półek, i stolików. Jeśli ktoś zastanawia się ile pochłonie remont jednostki to warto porównać sobie ceny materiałów budowlanych na przestrzeni lat i pomyśleć, że 30 tys. zł to takie minimum dla średniej wielkości obiektu.

Polecamy: bramy warsztatowe