Jak wygląda praca strażaków w Austrii?

Interesującym zagadnieniem w codziennej pracy strażaka jest porównanie służby w Polsce do zagranicznych warunków. W trakcie swoich poszukiwań natknęliśmy się na informacje dotyczące pracy straży pożarnej w Austrii, a dokładniej w Salzburgu. Tutejsze jednostki funkcjonują pod nazwą „Stowarzyszenie Straży Pożarnej prowincji Salzburg”. Miasto posiada wyłącznie jedną jednostkę zawodowych strażaków, natomiast ochotniczych jednostek znajdziemy aż 119. 

To szczególnie interesujące z punktu widzenia strażaków. Pokazuje to duże zaufanie do Ochotniczej Straży Pożarnej w tamtejszym regionie, co uzmysławia nam jakim profesjonalizmem muszą wykazywać się druhowie. Wymagania dotyczące kandydatów podobnie jak w Polsce nie są duże jeżeli mówimy o ochotnikach. W celu zostania członkiem straży pożarnej wystarczy tylko odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą wybranej jednostki, następnie to lekarz stwierdzi naszą kwalifikację do pełnienia służby w straży pożarnej. Aby zostać zawodowym strażakiem trzeba już spełnić nieco więcej wymagań. Brane jest pod uwagę wykształcenie, a kandydat posiadający odpowiedni dokument potwierdzający kwalifikacje może przystąpić do służby przygotowawczej wraz z szerokim wachlarzem szkoleń. Służba w austriackim OSP wygląda identycznie jak w Polsce, ponieważ wymaga pełnego poświęcenia przez cały rok. Strażak musi być gotowy do interwencji o każdej godzinie dnia i nocy. Zawodowi strażacy podlegają tradycyjnemu podziałowi godzinowemu. Salzburg w kwestii zabezpieczenia pożarniczego został podzielony na sześć dystryktów, które dodatkowo podzielono na cztery sektory. Zarówno sektory jak i dystrykty posiadają swoich własnych dowódców.

Bardzo podobnie wygląda podział na obszary ratownicze, możemy tu wyróżnić grupę usuwającą toksyczne substancje, moduł zwalczania pożarów w lasach, moduł pomp o wysokiej wydajności, grupę HUSAR pełniącą zadania poszukiwawczo – ratownicze w obszarze miejskim, grupę zajmującą się wsparciem dla ofiar klęsk żywiołowych oraz jednostkę ratunkową STOR. Strój wykorzystywany podczas działań ratowniczo – gaśniczych występuje w kolorze RAL 1002 i składa się z butów, hełmu, spodni, kurtki oraz rękawic. Wyposażenie tamtejszej jednostki to m.in. wóz strażacki z 2000 (RLFA 2000), wóz strażacki z pompą wodną (LFWA 1000), wóz strażacki 3000 (RLFA 3000), pojazd strażacki 2000 (TFLA 2000), pojazd strażacki 3000 (TLFA 3000) oraz wóz gaśniczy 4000 (TLFA). Oprócz tego na wyposażeniu znajdują się inne pojazdy: auto dowodzenia, pojazd dostawczy, pojazd transportowy dla załogi, ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczy, wóz drabiniasty oraz teleskopowa platforma masztowa. Bazę pojazdów uzupełniają specjalistyczne pojazdy techniczne i rozpoznawczo – ratownicze. Jeżeli chodzi o liczbę interwencji to w ubiegłym roku odnotowano 10 500 zgłoszeń.