Jak wyglądają zawody z kwalifikowanej pierwszej pomocy?

W szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyły się pierwsze zawody z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na miejscu 23 lutego stanęło pięć zespołów: cztery jednostki z SGSP oraz Młodzieżowa Drużyna Ratownicza z Warszawy. Tego typu wydarzania odgrywają ogromną rolę w nauce niesienia pomocy, pomysłodawcy ćwiczeń coraz częściej zwracają uwagę na kwestię ratowania życia i zdrowia już na miejscu zdarzenia i to przez osoby bezpośrednio niezwiązane z ratownictwem medycznym.

Zawody podzielono na kilka etapów symulujących różnego rodzaju problemy zdrowotne. Sprawdzian umiejętności rozpoczął się od rozmowy telefonicznej z koleżanką, która przybliżyła przez słuchawkę sposób prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Problem polegał na tym, iż nie można było tego pokazać fizycznie za pomocą gestów, a jedynie przez rzeczowy i zwięzły komunikat głosowy. Kolejne zadanie polegało na pomocy osobie, która uległa poważnemu wychłodzeniu. Ważna była tu odpowiednia ocena stanu poszkodowanego, stopnia hipotermii i zastosowanie określonego sposobu postępowania. Trzecie zadanie to ewakuacja poszkodowanej osoby w aparatach ODO z zadymionej piwnicy, a następnie przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Następne zadanie to ewakuacja nieprzytomnego człowieka z wysokości i ocena objawów powstającego wstrząsu. Ostatnie dwa zadania to udzielanie pomocy noworodkowi oraz osobie poszkodowanej w wyniku pracy z pilarką spalinową. To zadanie było szczególnie wymagające, gdyż symulacja zakładała upadek działającej pilarki, która wbiła się następnie w podudzie pracownika. Trzeba więc było zareagować szybko i profesjonalnie, aby zatrzymać silny krwotok.

Jury zawodów oceniało przede wszystkim postępowanie uczestników, zwracano uwagę na poszczególne elementy wykonywanych zadań m.in. ocenę stanu osoby poszkodowanej (zastosowanie tlenoterapii, sprawdzenie przytomności, krążenia, oddechu, wszelkiego rodzaju urazów), ocenę bezpieczeństwa w danej sytuacji, zapewnienie bezpiecznych warunków do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Każdy strażaków skutkował punktami ujemnymi. Tegoroczne pierwsze zawody w historii wygrał zespół w składzie: Adam Młynarz, Bartłomiej Wójcik, Jakub Lipka i Wojciech Kowalski.