Jak zmieniła się straż pożarna na przestrzeni ostatniego roku?

W tym artykule przyjrzymy się informacji MSWiA w sprawie realizacji zeszłorocznego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Dokument ten omawia poczynione inwestycje, które umożliwiły realne zmiany także w pracy strażaków. Chodzi rzecz jasna o modernizację strażnic, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i nie tylko. 

Inwestycje

W sumie w ramach programu Państwowa Straż Pożarna mogła rozdysponować ponad 300 mln złotych. Jeżeli chodzi o inwestycje budowlane to środki w kwocie 75 mln 558 tys. zł zmniejszono ostatecznie o 250 tys. zł w celu zakupu sprzętu łączności i informatyki. Poczynione w 2017 roku prace to m.in. dokończenie pozostałych prac budowlanych dla 8 inwestycji, prowadzenie dalszych robót budowlanych przy 19 inwestycjach, przeprowadzenie jednego przetargu, opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla 9 zadań. Pula środków w kwocie ponad 18 mln złotych wpłynęła także jako wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych należących do KSRG. Dzięki temu udało się sfinansować doposażenie strażnic i wykonanie remontów (1738 obiektów) oraz rozdysponowano 10 mln zł jako dotację do remontów.

Pojazdy ratowniczo-gaśnicze

Nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze to niezwykle ważne zadanie, które decyduje o skuteczności prowadzonych działań. Strażacy na ten cel otrzymali w zeszłym roku ponad 69 mln zł. Dzięki temu zakupiono szereg samochodów, które trafiły do następujących jednostek: SP PSP Bydgoszcz, CS PSP Częstochowa, KP PSP Błonie, KP PSP Międzyrzecz, KP PSP Mława, KP PSP Lipsk, KP PSP Kościerzyna, KM PSP Płock, KP PSP Dębica oraz KP PSP Starachowice. Podobnie kwotą powyżej 48 mln zł udało się zmodernizować flotę pojazdów działających w OSP należących do KSRG. W tym celu zakupiono 172 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 30 ciężkich pojazdów, 22 łodzie ratownicze oraz 33 przyczepki do przewożenie sprzętu. W przypadku pozostałych ochotników sytuacja także nie wygląda źle, kwotę 16 mln 480 tys. zł doposażono jednostki w 48 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, siedmiu przyczepek, 13 łodzi, 28 średnich aut oraz dwóch ciężkich pojazdów. Zobacz także: Czym jest standaryzacja wyposażenia pojazdów pożarniczych?

Sprzęt i urządzenia

W celu doposażenia strażnic w niezbędnych sprzęt do prowadzenia działań wydano kwotę 14 mln 850 tys. zł. Umożliwiło to wsparcie 4751 jednostek należących do KSRG i 4321 jednostek znajdujących się poza systemem. Zakupiono m.in. drabiny, zestawy hydrauliczne, węże, wentylatory, prądownice, pilarki, kurtyny wodne, latarki, agregaty prądotwórcze, motopompy itp. Jeżeli chodzi o wyposażenie teleinformatyczne to za sumę ponad 2 mln złotych zakupiono blisko 650 zestawów do komunikacji (radiotelefony) oraz systemy selektywnego alarmowania. Ponadto uzupełniono braki w dyskach, serwerach, macierzach i routerach.

Indywidualne narzędzia niezbędne w codziennej służbie i podwyżki

Tutaj suma ponad 15 mln złotych trafiła do podziału wszystkich strażaków. Z tej kwoty blisko 12 mln przeznaczono dla Ochotniczych Straży Pożarnych jako dotacja. Strażnice uzupełniono w hełmy, buty skórzane, ubranie ochronne, maski do aparatów oddechowych, butle do aparatów powietrznych, rękawice, kominiarki oraz sygnalizatory bezruchu. Natomiast reszta, czyli ponad 3 mln zł trafiły do podziału dla PSP i umożliwiły kupno 1886 ubrań specjalnych. Warto wspomnieć, że wzrosła także przeciętna płaca strażaków o 253 zł, a w przypadku pracowników cywilnych 175 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *