Jak zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego?

W tym artykule przyjrzymy się podstawom jakie należy spełnić, aby zostać kierowcą wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród dostępnych w naszym kraju dokumentów uprawniających do kierowania poszczególnymi pojazdami znajdziemy różne kategorie. Nas będzie interesowało prawo jazdy kategorii T. To właśnie przy tym oznaczeniu znajdziemy pojazdy wykorzystywane przez strażaków w postaci ciągników z wodą. Warto w tym miejscu podkreślić, że strażacy ochotnicy do swoich działań wykorzystują nie tylko duże pojazdy. Wiele jednostek jest wyposażonych w podstawowe samochody należące do kategorii B lub C. Wyjątkiem od tej reguły są właśnie pojazdy oznaczone literką T.

Jak uzyskać prawo jazdy dla pojazdów uprzywilejowanych?

Przede wszystkim nie możemy mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów, ukończyć kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców, następnie zdać egzamin w WORD. Różnicą jest tu przede wszystkim wiek od jakiego możemy zdobyć uprawnienia na poszczególne pojazdy. Dla kategorii B jest to 18 rok życia, kategoria C od 21 roku życia i posiadania już uprawnień z kategorii B. Możemy ten przepis zgodnie z prawem ominąć jeżeli chcemy uzyskać kategorię C, trzeba w tym celu odbyć pełen kurs kwalifikacji wstępnej. Musimy się tu liczyć z kosztami, tego typu kurs kwalifikacyjny dla osób poniżej 21 lat to wydatek powyżej 4,5 tys. zł. Kategoria T jest o tyle ciekawa, że prawo jazdy możemy zdobyć już po ukończeniu 16. roku życia.

Kwestia kierowcy uprzywilejowanego będzie wymagała od nas spełnienia dodatkowych warunków. Musimy mieć ukończone 21 lat, posiadać orzeczenia lekarskie oraz psychologiczne dotyczące braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, posiadać określoną kategorię prawa jazdy, odbyć specjalny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych (z wyjątkiem kierowców OSP). Jeżeli te warunki spełniliśmy to otrzymamy zezwolenie na kierowanie takim pojazdem.

Jak uzyskać zezwolenie do kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP?

Najpierw trzeba wybrać się do lokalnego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Tam otrzymamy wniosek o wydanie stosownego zezwolenia. Kolejny wymóg to zaświadczenie od Urzędu Gminy lub naczelnika o pełnionej przez nas funkcji w danej jednostce. Taki dokument musi posiadać dane takie jak: imię i nazwisko, dane jednostki oraz pieczątki. Kolejne dokumenty to aktualne badanie lekarskie, orzeczenie psychologiczne, kopia prawa jazdy oraz dowodu osobistego. Tutaj należy pamiętać, że dokument wystawiony przez lekarza musi zawierać zapis o pojazdach uprzywilejowanych. Nasz wniosek będzie rozpatrzony przez urząd w ciągu maksymalnie 14 dni, na koniec otrzymamy specjalną różową wkładkę. Od tej pory możemy już korzystać z pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z prawem.