Jaka jest kara za podpalenie?

Ten artykuł kierujemy jako przestrogę dla wszelkiego rodzaju podpalaczy, którzy w ramach bardzo niebezpiecznego „żartu” podpalają śmietniki, stogi siana, wypalają trawę, czy też stodołę sąsiada. Ogień to niezwykle groźny żywioł, stąd też ciężko jest pojąć co kieruje podpalaczem do popełnienia takiego umyślnego czynu.

W mediach wielokrotnie możemy usłyszeć, że przyczyną pożaru było podpalenie. Niestety podpalaczami bywają nie tylko zwykli obywatele, zdarzają się też bardzo rzadko przypadki podkładania ognia przez strażaków. Bez względu na osobę, która dopuści się takiego czynu jest to przestępstwo ścigane przez prokuratora. Nie ma znaczenia miejsce podpalenia, może to być dom, ale też i stóg siana. Według prawa każde podpalenie jest zagrożone karą pozbawienia wolności. Jeszcze gorzej, kiedy ogień podkłada strażak. Sąd uznaje wówczas, iż podpalenia dokonała osoba świadoma jego skutków. Wówczas kara wymierzona przez sąd będzie zapewne dotkliwsza. Zapisy polskiego prawa są surowe w kwestii podpaleń. Jeżeli sprawca wywoła pożar zagrażający zdrowiu lub życiu wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach tzn. przekraczających kwotę 1 mln zł to może liczyć na karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Nieumyślne podpalenie to kara pozbawienia wolności do lat 3, z kolei sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ostatni czyn zagrożony karą należy nieco wyjaśnić. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju sytuacje polegające np. na celowym wylaniu łatwopalnej substancji w danym miejscu lub też wypalaniu traw na posesji, ale bez rozprzestrzenienia się ognia na okoliczne tereny. Najgorzej wygląda jednak sytuacja osoby, która wywołała pożar celowo i spowodowało to śmierć człowieka lub obrażenia powodujące uszczerbek na zdrowiu i długie leczenie. Wtedy sprawa może otrzymać karę od 2 do aż 12 lat więzienia.

Dokładne zapisy Kodeksu Karnego prezentujemy poniżej:

Art. 163.§1 pkt. 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 163.§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 16.3 §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art.164. §1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 §1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art.164. §2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *