NAFTOBAZA 2018 – ćwiczenia strażaków.

Symulacja pożaru miała miejsce na terenie bazy paliw płynnych w Krakowie, gdzie 23 listopada strażacy sprawdzili swoje umiejętności. Według scenariusza na ten dzień zaplanowano gaszenie zbiornika wypełnionego paliwem lotniczym typu JET. Zadaniem druhów była też próba ratownictwa wysokościowego, w trakcie którego podjęto się ewakuacji osoby znajdującej się na wysokości. 

Sytuację utrudniała konieczność zlokalizowania groźnego wycieku substancji chemicznej, usunięcia nieszczelności oraz utworzenie szczelnego połączenia śrubowego. Jak to w przypadku ćwiczeń bywa wydarzenie zakończyło się skuteczną akcją strażaków. Tym razem działania były bardzo szeroko zakrojone, gdyż wzięło w nich udział aż 25 zastępów strażackich, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownicza Chemiczno – Ekologicznego „KRAKÓW 6”, Kompania Gaśnicza Małopolskiej Brygady Obwodowej „SMOK I”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „KRAKÓW 3”, a także jednostki JRG z Chrzanowa, JRG z Wieliczki oraz LSRG Kraków – Balice. Należy dodać, że tego typu działania prowadzone na terenie Polski budują systematykę i doświadczenie, które w razie potrzeby może być wykorzystane w razie wystąpienia prawdziwego groźnego zdarzenia tego typu. Ćwiczenia są formą profilaktycznego podejścia do kwestii bezpieczeństwa zdrowia i mienia.

Nad całym przedsięwzięciem czuwali: Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP Kraków mł. bryg. Arkadiusz Kielin i Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Mendak.