Nowe przepisy dla kierowców OSP w 2018 r. ułatwią życie strażaków.

Bardzo dobra informacja płynie do druhów z ostatniego posiedzenia Sejmu, gdzie posłowie niemal jednogłośnie przyjęli zmiany dla kierowców pojazdów OSP. Ten temat od wielu miesięcy bulwersował osoby związane w jakikolwiek sposób z pożarnictwem, gdyż zmiany w prawie o ruchu drogowym nie pozwalały w praktyczny sposób podejmować przez strażaków akcji ratowniczo-gaśniczych z udziałem pojazdów. O co dokładnie chodzi? 

Strażacy martwili się o odpowiedzialność przy przekroczeniu prędkości w drodze do akcji. Często druhowie OSP nie mają na wyposażeniu wyłącznie pojazdów widocznych dla policji, a jadą do akcji swoimi prywatnymi samochodami. Przyjęcie projektu o zmianie ustawy o ruchu drogowym to zdecydowany krok w stronę poprawienia obecnej sytuacji. Projekt zakłada, iż kierowca, który przekroczył obowiązującą na danym odcinku drogi prędkość w chwili wyższej konieczności nie straci prawa jazdy. Przykładem są tu nie tylko strażacy, ale także osoby wiozące do szpitala ciężko chorą osobę lub kobietę do porodu. W takim wypadku w razie kontroli drogowej, policjanci dalszą decyzję o zwróceniu prawa jazdy przekażą staroście. Ten będzie miał 21 dni na podjęcie ostatecznej decyzji. To nie jest jedyna zmiana w tym roku, o innej pisaliśmy w jednym z artykułów na stronie.

Zmiany wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. W sumie za przyjęciem projektu ustawy głosowało 412 posłów, dwóch się wstrzymało, a jeden był przeciw. Dokument trafi teraz do senatu, wejście w życie gotowej już ustawy zdaje się być tylko formalnością.