Nowe strażnice w województwie warmińsko-mazurskim wyposażone w alarmy?

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdziła, iż w najbliższym czasie prawdopodobnie powstaną kolejne strażnice na terenie województwa warmińsko mazurskiego. Takie obiekty mogą przysłużyć się bezpieczeństwu w regionie, co ma ogromne znaczenie. Każdego roku dochodzi do setek zdarzeń na terenie Warmii i Mazur, w których pierwsza pomoc niosą jednostki ratowniczo-gaśnicze. 

Jeden cel – dwie remizy

W ramach planowanych inwestycji pobudowane maja zostać dwie remizy. Pierwsza z nich to strażnica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostródzie. Jest to swojego rodzaju modernizacja budynku, który ma zastąpić wysłużoną remizę strażacką. Kolejny obiekt to budowa remizy w Olsztynie, aktualnie prowadzone są ustalenia mające na celu wyznaczyć najlepsze miejsce na położenie budynku. Wstępnie ustalona lokalizacja to teren przy ul. Witosa. Konieczność budowy remizy w tym miejscu to efekt ciągle wzrastającej liczby mieszkańców w południowej części miasta. Zamieszkuje tam już aktualnie powyżej 60 000 osób, co stwarza realne trudności z zabezpieczeniem tej części miasta. Szczególnym problemem jest dla strażaków spełnienie kryterium czasowego. W obu przypadkach inwestycje pochłoną odpowiednio 18 i 12 milionów złotych. Budowa obu remiz będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym z „Programu rozwoju służb” na lata 2021-2024. Inwestycje muszą zostać rzecz jasna zakwalifikowane do wsparcia, ale to tylko formalność.

Nie zapominajmy o alarmach i monitoringu

Montaż systemów alarmowych w budynkach takich jak remizy strażackie to konieczność. Trudno mówić o bezpieczeństwie jeżeli nie uwzględnimy podstawowych sposobów ochrony. Może to być zarówno monitoring, jak również bezprzewodowy alarm z centralą sterującą. Pozwala ona powiadomić strażaków o obecności na terenie remizy niepożądanych gości. Niejednokrotnie zdarza się, że do włamań dochodzi właśnie w niezabezpieczonych budynkach. Patrząc na ceny sprzętu przeciwpożarniczego oraz wykorzystywanych przez strażaków urządzeń, łatwo można się domyślić jak wielkie straty mogą ponieść w wyniku kradzieży. Tu znajdziesz więcej informacji: http://monitoring-ip.pl