Nowy program szkoleń dla strażaków z katastrof budowlanych.

Dosłownie kilka dni temu wszedł w życie nowy program szkoleń dla strażaków. Dokument pod nazwą „Program szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych” został zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego. 

Jest to o tyle ważne, że w naszym kraju nie brakuje katastrof budowlanych, które mogą być wywołane przez teoretycznie niezbyt groźny wybuch gazu. Niekiedy w czasie pożarów i mocnego zadymienia w naruszonych już budynkach potrzebne są specjalistyczne umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach. Z pomocą przychodzi właśnie to szkolenie, które opracowali doświadczeni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej: bryg. Robert Kłębczyk, st. bryg. Sławomir Wojta, st. kpt. Maciej Garczyński, bryg. Wiesław Drosio oraz st. kpt Rafał Podlasiński. Nad sprawą czuwał też mł. bryg. Marcin Kędra, pełniący na co dzień funkcję naczelnika wydziału obwodów operacyjnych oraz działań międzynarodowych w Komendzie Głównej PSP. Takich nowości wprowadzanych do straży pożarnej nie brakuje, o ułatwieniach dla kierowców OSP pisaliśmy w innym artykule.

Głównym zadaniem prowadzonych szkoleń jest przygotowanie strażaków pracujących w ramach Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do pełnienia sprawnych działań w przypadku katastrof budowlanych. Takie szkolenie będzie składać się z kilku etapów: zapoznania się z mechaniką obiektów budowlanych i ich konstrukcją, oceny i identyfikacji zagrożeń, nauki metodyki dotyczącej bezpieczeństwa prowadzonych działań, przedstawienia narzędzi i metod do analizowania na bieżąco bezpieczeństwa, a także oceny stanu budynków tuż po katastrofie. Całe szkolenie będzie złożone z zajęć praktycznych i teoretycznych. Przewidziano 36 godzin na realizację tego zadania, z czego 19 godzin to zajęcia praktyczne, a 17 godzin to zajęcia teoretyczne.