Nowy wzór strażackich sztandarów.

Ujednolicenie wzoru sztandarów wykorzystywanych przy wszelkiego rodzaju uroczystościach to temat istotny dla władz państwowych. W związku z tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało rozporządzenie określające wzór oraz sposób nadawania tychże oznaczeń na sztandarach w Państwowej Straży Pożarnej. 

Dotychczas na sztandarach widniały wyszyte napisy „W Służbie Ojczyzny” oraz „W Służbie Rzeczypospolitej Polskiej”. Zastąpi je zupełnie nowe wzornictwo pod nazwami „Bóg Honor Ojczyzna” oraz „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. W uzasadnieniu możemy przeczytać, iż celem projektu jest ujednolicenie i doprecyzowanie poszczególnych elementów znajdujących się na sztandarach strażackich. Dzięki temu mają zostać zlikwidowane różne wzory występujące w poszczególnych jednostkach pożarniczych. Nowy wzór ma mieścić się w górnej części sztandaru, od strony wierzchniej z napisem „W Służbie”, z kolei na dole sztandaru tuż pod godłem zostanie umieszczony zwrot „Bogu i Ojczyźnie”. Jeżeli taka będzie wola strażaków to będą mogli oni także zastosować napis „Bóg Honor Ojczyzna”.

Oczywiście dawne sztandary nie będą wycofane z użytku. Według projektu takie ozdoby będą funkcjonowały zgodnie z prawem bez zmian, zgodnie z obowiązującym na tamten czas rozporządzeniem. Widzimy więc, że jest to sytuacja bardzo podobna jak z wyposażeniem strażaków w nową odzież ochronną, która będzie mogła być wykorzystywana aż do zużycia. Zobacz także: Samochody dla OSP. Jak je pozyskać?