Ochrona przeciwpożarowa bierna oraz czynna.

Pojawienie się ognia w budynku takim jak zakład produkcyjny, czy magazyn może prowadzić do poważnych strat materialnych. W niemal każdym budynku tego typu znajdziemy szereg materiałów łatwopalnych: od drewnianych palet, przez kartony, aż na cieczach kończąc. Firmy zajmujące się montażem systemów sygnalizacji pożaru znają zagadnienia związane z bezpieczeństwem ppoż od podszewki. Praktyka pokazuje, że najważniejsze dla obiektów przemysłowych jest zastosowanie wybranych technik i materiałów pełniących ochronę czynną oraz bierną. Dotyczy to więc nie tylko samych systemów ostrzegawczych lub gaśniczych, lecz także samej konstrukcji budynków. 

Podział zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia tego typu możemy podzielić zasadniczo na dwa rodzaje: czynne oraz bierne. Pierwsza kategoria zawiera więc wszystkie urządzenia służące wykrywaniu, sygnalizacji zagrożenia ogniowego oraz likwidacji zagrożenia. Mówimy tu więc o systemach sygnalizacji pożarowej, systemach oddymiania, instalacjach gaśniczych, oświetleniu ewakuacyjnym, awaryjnym, czy wyposażeniu obiektów w hydranty. Druga kategoria obejmuje zapobieganie zagrożeniu poprzez zachowanie możliwie wysokiego stopnia bezpieczeństwa w budynkach. Chodzi tu o zastosowanie określonych wariantów konstrukcyjnych oraz materiałów, z których wykonany jest dany obiekt. Elementy te mają za zadanie chronić obiekt przed pojawieniem się ognia, a w razie wystąpienia pożaru części składowe budynku powinny chronić resztę przestrzeni przed rozprzestrzenianiem się ognia. Przykładem biernych rozwiązań jest montaż drzwi i okien odpornych na działanie ognia, stosowanie otulin odpornych na wysoką temperaturę dla przewodów, czy montaż ścianek przeciwpożarowych odseparowujących od siebie określone miejsca w zakładzie produkcyjnym lub magazynie.

Ochrona bierna stanowi więc barierę dla ognia rozprzestrzeniającego się na terenie zakładu. Wszelkiego rodzaju elementy instalowane w budynku oraz sam materiał z jakiego wykonano budynek powinny być uwzględnione pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego już na etapie projektowania. Warto wtedy zwrócić uwagę na kwestie takie jak: położenie ścian działowych, położenie instalacji wodnej, rozmieszczenie przewodów, czy rozmieszczenia urządzeń w przestrzeni budynku. Wiele obecnie projektowanych inwestycji jako główny materiał wykorzystuje stal. Jest to dość odporny na działanie ognia materiał, który jest w stanie wytrzymać temperatury rzędu 450 stopni do nawet 600 stopni w przypadku niektórych stopów. Wszelkie wartości powyżej tych temperatur będą drastycznie obniżać właściwości nośne budynku. Elementem ochronnym stosowanym do dodatkowego wzmocnienia parametrów przeciwogniowych stali jest malowanie ich przy użyciu powłok natryskowych, farb pęczniejących oraz płyt na bazie wełny mineralnej lub gipsu.

Pozostałe elementy ochronne

Dokładne zabezpieczenie konstrukcji budynku nie pomoże nam w sytuacji rozprzestrzeniającego się pożaru na terenie całego budynku. Jest to tym łatwiejsze, iż wiele budynków posiada zamontowane instalacje w różnego rodzaju szynach i kanałach przyściennych. W razie pojawienia się ognia pełną one rolę podstawowego nośnika płomieni do kolejnych pomieszczeń obiektu. Podobnie wygląda kwestia montażu zwykłych drzwi lub okien wykonanych na bazie tradycyjnych materiałów. Wówczas dobrym rozwiązaniem są przegrody przeciwpożarowe, przy użyciu których zabezpieczymy otwory okienne, drzwiowe oraz kanały dla instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych.

Bramy przeciwpożarowe oraz drzwi

Barierą ochronną dla ognia może być wyposażenie zakładu produkcyjnego lub magazynu w bramy i drzwi przeciwpożarowe. Tego typu konstrukcje są wykonane z materiałów chroniących poszczególne pomieszczenia przed naporem dymu oraz ognia. Obiekty wyposażone w drzwi lub bramy tego typu są zdecydowanie bardziej bezpieczne pod kątem ewakuacji z budynku. Drzwi przeciwpożarowe posiadają najczęściej stelaż na bazie aluminiowych profili wraz z wypełnieniem izolacją gipsową lub szkła ognioodpornego. W wielu modelach znajdziemy też specjalne panele zapewniające dodatkowe właściwości antypożarowe. Uzupełnieniem drzwi są specjalne uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury, które zapobiegają wydostawaniu się dymu poza obręb zamkniętych drzwi. 

Bramy przeciwpożarowe z kolei podobnie jak drzwi chronią poszczególne pomieszczenia w budynkach przed rozprzestrzenianiem się ognia. Tego typu rozwiązania są często wyposażone w specjalny system szybkiego zamykania. W razie wystąpienia pożaru możliwe jest użycie centrali zwalniającej elektryczny zamykacz, wtedy brama automatycznie zamyka furtkę pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.