Płonąca fotowoltaika – jak chronić farmę słoneczną i uniknąć pożaru?

Popularność fotowoltaiki w Polsce to fakt, nie ma jednak regulacji przeciwpożarowe dopasowanych do potrzeb coraz lepiej rozwiniętych instalacji fotowoltaicznych. Nie ma też wymogu, który mówi o potrzebie wyposażenia obiektu podłączonego do instalacji OZE w gaśnicę proszkową. Podobnie ma się sprawa jeśli chodzi o inne urządzenia zwiększające ochronę przed pożarem i właściwą reakcję w razie wystąpienia ognia.

Instalacja słoneczna nie jest co prawda łatwopalna, jednak to na nas ciąży obowiązek właściwego zabezpieczenia. Płomienie mogą pojawić się w kotłowni lub innym budynku, gdzie zamontowano inwerter. Niezbędnym zabezpieczeniem, które warto rozważyć jest kupno gaśnicy proszkowej dostosowanej do gaszenia urządzeń elektrycznych. W przypadku pojawienia się ognia dobrze jest mieć wiedzę o niezbędnych czynnościach. W takiej sytuacji człowiek przebywający w budynku może wyłączyć inwerter oraz jeśli jest taka opcja dobrze jest zabezpieczyć całą instalację prądu stałego. Gaszenie ognia możemy wykonać samemu tylko wtedy, gdy pożar jest w początkowym etapie i nie stanowi zagrożenia dla przebywających w pobliżu osób. W niebezpiecznej sytuacji najlepiej jest wezwać straż pożarną, która wykona właściwe kroki. Niekiedy potrzebne jest powiadomienie innych instytucji: pogotowia energetycznego. Pracownik zlokalizuje położenie elementów instalacji. Jest to bardzo ważne przy systemie fotowoltaiki, gdzie konieczne jest znalezienie położenia urządzeń: inwertera, przewodów łączących, zabezpieczenia prądu stałego.

Płomienie na budynku z instalacją PV – sposób gaszenia

Pożar wewnątrz obiektu nie musi się wiązać z występowaniem zwarcia. Często do pojawienia się ognia dochodzi w zupełnie innym miejscu, natomiast płomienie mogą roznosić się po naszym budynku. Niebezpieczeństwo rośnie, kiedy ogień zajmuje miejsce zamontowanej instalacji (zwykle jest to dach). W takim wypadku strażacy mogą stopniowo podawać wodę z uwzględnieniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Piana oraz woda z łatwością przewodzą prąd elektryczny, co mogłoby prowadzić do groźnego porażenia. Przy instalacji z prądem zwartym zakładana jest minimalna odległość gaszenia wynosząca 5 m. W skrajnych przypadkach i niestosowaniu się tych zaleceń, może dojść do groźnego porażenia prądem przy pełnym napięciu instalacji słonecznej. Panele fotowoltaiczne podczas odłączenia od pozostałych zabezpieczeń będą generowały wysokie napięcie. Należy wiedzieć, że wszelkiego typu uszkodzenia takie jak: naderwanie kabli, uszkodzenie obwodu elektrycznego mogą prowadzić do poważnego zagrożenia. W takiej sytuacji, prąd może kreować nowe, niestandardowe drogi przepływu prądu, co tworzy dużo niebezpiecznych sytuacji dla ludzi znajdujących się niedaleko instalacji.

Co powinien wiedzieć właściciel stosunkowo niepalnej fotowoltaiki?

Trzeba dodać, iż moduły fotowoltaiczne są urządzeniami o bardzo niskim współczynniku palności. Nie przemieszczają one ognia, a więc nie stanowią jako takie zagrożenia pożarowego. Stanowią one zagrożenie jeśli chodzi o możliwość porażenia prądem. Gaszenie paneli słonecznych polega na aplikacji strumienia wody na dach budynku lub też instalację naziemną z odległości przynajmniej 5 m. Właściciel obiektu powinien zadbać o posiadanie dokumentów dotyczących instalacji PV. W trakcie wystąpienia ognia przyda się schemat połączeń, lokalizacja poszczególnych przewodów oraz innych elementów. Są to podstawy, które sprawdzają się w kwestii bezpieczeństwa fotowoltaiki. Czytaj więcej o instalacjach fotowoltaicznych.

Instalacja paneli słonecznych, a bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Na rynku znajdziemy szereg urządzeń decydujących o bezpieczeństwie ppoż instalacji fotowoltaicznych. Spośród nich należy wymienić chociażby wyłącznik naprądowy, rozłączniki pożarowe, optymizery mocy oraz bocznik pożarowy. Zanim przystąpimy do zakupi i instalacji paneli słonecznych dobrze jest zbadać rynek pod kątem istniejących zabezpieczeń przed porażeniem prądem oraz zapoznać się z możliwościami urządzeń sygnalizujących pojawienie się ognia w budynku. Wówczas możemy mówić o pełnym bezpieczeństwie obiektu.