Podwyżki dla strażaków w 2018 r.?

W tym artykule poruszymy krótko temat zarobków w straży pożarnej. Narażenie życia i zdrowia, niebezpieczeństwo i chęć niesienia pomocy innym w trudnych warunkach to codzienność w czasie służby. Konieczność wprowadzenie podwyżek zgłoszono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dodatkowe środki miały być przyznane na ten rok. Kto skorzysta z takiego wsparcia? Przede wszystkim więcej zarabiać powinni strażacy najmniej zarabiający. Finansowe wsparcie ma być przekazywane w formie dodatku do wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych oraz uciążliwych. 

MSWiA zabezpieczyło 150 mln zł z budżetu na podwyżki dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy w 2018 r. Związki zawodowe proponowały podniesienie stawek w zależności od stopnia szkodliwości: I stopień z 5% do 30%, II z 10 do 60%, III z 15% do 90% i IV z 20 do 120%. Wskaźnik ten obowiązywałby dla godzinowej stawki średniego uposażenia strażaków. Określenie „najmniej zarabiający” dotyczy głównie strażaków pełniących służbę w podziale bojowym. Podniesienie stawki według związkowców z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność jest związane także z narażeniem zdrowia i życia. Taka forma wsparcia byłaby też docenieniem strażaków pracujących w dużych miastach, gdzie suma dodatku jest zależna od liczby wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. 

Przeprowadzono już wstępna analizę wykonaną przez związki zawodowe. W jej ramach wyliczono, iż obecnie taki dodatek wynosi od 20 do 25 zł, po zmianach stawek ta kwota miałaby wzrosnąć do 120-140 zł w ciągu miesiąca. To zdecydowanie poprawiłoby sytuację strażaków pracujących na podziale bojowym. Pytanie do strażaków: czy w waszej strażnicy mówi się już o podwyżkach?