Porozumienie PSP z 3 GPR. Co to oznacza?

Jak udało nam się dowiedzieć, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie podejmie współpracę z 3 Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą. Dokument w tej sprawie podpisano na początku lutego (06.02), podpisy złożyli bryg. Andrzej Nowak pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego oraz mjr. pil. Roman Wdowika będący dowódcą 3 Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej. 

Obowiązujący dokument sprawia, że możliwa jest od teraz współpraca w ramach ćwiczeń ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego „Kraków 3”. Oznacza to więc nie tylko wymianę doświadczeń między strażakami, ale też naukę nowych technik i wzajemnej korelacji między pilotami, operatorami śmigłowców oraz technikami. Jest to o tyle istotne, że w przypadku konieczności użycia śmigłowca łatwiej jest opracować schematy działania przez każdą z formacji. Umożliwia to bardziej profesjonalną i szybszą pomoc osobom czekającym na wezwane służby oraz znajdujących się w stanie zagrożenia. Mówimy tu przede wszystkim o wszelkiego typu klęskach żywiołowych, które są nieprzewidywalne i wymagają szczególnego skupienia w prowadzeniu technicznych działań ratowniczo – gaśniczych. Przykładem są tu pożary lasów, których skala w trakcie upalnego lata jest bardzo duża i wymaga udziału kilku różnych jednostek. 

Należy dodać, iż Trzecia Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza działa na co dzień przy lotnisku Kraków – Balice. Jednostka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań poszukiwawczo – ratowniczych na terenie lądowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadań SAR w ramach terenów przy granicy naszego kraju z innymi państwami. Grupa wykorzystuje w tym celu specjalistyczne śmigłowce Mi-8.