Poznaliśmy nowego Zastępcę Komendanta Głównego PSP.

Wybór nowego zastępcy odpowiedzialnego za funkcjonowanie Polskiej Straży Pożarnej to sprawa niezwykle istotna. To od jego decyzji zależy wiele kwestii związanych z działaniami strażaków w poszczególnych jednostkach rozsianych po całym kraju. Jest to funkcja niezwykle odpowiedzialna, taki jest też starszy brygadier Arkadiusz Biskup, którego wybrano na to stanowisko. 

W czasie oficjalnej uroczystości akt mianowania przekazał wiceminister Jarosław Zieliński. Sylwetka nowego Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nie budziła od początku żadnych wątpliwości. Starszy brygadier Arkadiusz Biskup ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w roku 1993, zdobywając tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie, gdzie pracował jako technik sprzętowy. Pierwszy duży awans nastąpił trzy lata od momentu ukończenia studiów, kiedy to brygadier pełnił funkcję kierownika sekcji. Reforma administracyjna z roku 1999 to czas powołania do życia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie pełnił funkcję naczelnika w Wydziale Operacyjnym. Rok później strażaka mianowano na dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Częstochowie.

Osiem lat po tym zdarzeniu brygadier otrzymał powołanie na stanowisko nieetatowego zastępcy dowódcy Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Poraj”. W ostatnich altach pełnił funkcję zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Za swoje zasługi został uhonorowany Złotym Krzyżem WOPR, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa.