Projekt w sprawie nowych ubrań dla strażaków gotowy.

Dokument dotarł właśnie do Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Mowa o Zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, które zgodnie ze zmianami zaakceptowanymi przez rząd wprowadzi nowe brzmienie w karcie KT-43 „Wymagania Techniczne dla ubrania specjalnego”. Co dokładnie się zmieni? 

Zapis brzmi następująco: Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 ‘Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych’ oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614 ‘Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej’. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym. W praktyce oznacza to odświeżenie dotychczasowych strojów strażaków, które dokładnie tak jak wcześniej muszą spełniać określone normy. Inne zmiany zawarte w dokumencie to m.in.

    • oznaczenie każdego elementu dla ubrań specjalnych musi spełniać wymagania opisane w normach właściwych dla określonych części garderoby

    • zarówno kurtka ubrania specjalnego jak i kurtka lekka powinna mieć identyczną długość

    • odzież ochronna powinna mieć świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

    • ubrania powinny być wygodne w użytkowaniu, ułatwiające pracę i swobodę ruchu. Ponadto dobrze, aby posiadały ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dobrą wentylację

    • dokument posiada też wzór ubrań dla kurtki lekkiej oraz odzieży specjalnej

Warto pamiętać, że okresowe zmiany w zakresie odzieży są niezbędne i nie oznaczają, że dotychczasowe ubrania zostaną wyrzucone. Zużyte egzemplarze bedą na bieżąco wymieniane nowymi, unowocześnionymi kurtkami i nie tylko. Pozwala to wdrażać kolejne rozwiązania usprawniające działania strażaków i lepiej ich chroniące. Jakie jeszcze cechy powinny posiadać materiały w swej konstrukcji? Wymieniana jest m.in. wytrzymałość na ciepło, niską kurczliwość, wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie, odporność na nasiąkanie substancjami chemicznymi i przemakanie. O ubraniach dla strażaków pisaliśmy już w jednym z artykułów.