Ryzyko pożaru paneli słonecznych: czy fotowoltaika jest bezpieczna?

Fotowoltaika zdobywa zaufanie coraz to nowych inwestorów. Dziś panele słoneczne znajdziemy na dachach domów, budynków firmowych, a także w gospodarstwach rolnych. Wzrost liczby instalacji sprawia, że producenci szukają form skutecznego zabezpieczenia. Pozwala to zachować w pełni sprawną instalację fotowoltaiczną przez wiele lat. Należy stwierdzić, że fotowoltaika należy do bardzo bezpiecznych systemów pod względem ryzyka pożaru. 

Promil pożarów wśród przyjmowanych zgłoszeń

Straż Pożarna nie prowadzi oficjalnych statystyk, jednak groźne zdarzenia pożarowe dotyczą bardzo niewielkiej grupy urządzeń. Pod względem pożarów instalacji fotowoltaicznych nie odbiegamy od reszty państw UE. Skąd biorą się pożary instalacji PV? Blisko 50% awarii wynika z czynników pogodowych, a w szczególności wyładowań atmosferycznych. Kolejna grupa pożarów to zdarzenia spowodowane awariami, brakiem fachowego montażu oraz błędami na etapie projektowania systemu. Błędy w montażu są wciąż w Polsce spotykane najczęściej, co wynika bezpośrednio z dużej liczby firm zatrudniających osoby, które nie przeszły wystarczającej drogi szkoleniowej w celu świadczenia usług montażowych w sposób w pełni profesjonalny.

Grzechy główne instalatorów fotowoltaiki

Błędem spotykanym najczęściej w przypadku instalacji fotowoltaicznych jest użycie niewłaściwych szybkozłączek lub też nieprofesjonalny ich montaż. Kolejne grzechy monterów to m.in. brak właściwego rozlokowania przewodów, brak osłon, stosowanie niewłaściwych przejść. Wszystko to może mieć wpływ na powstawanie łuków elektrycznych, które narażają instalację PV na poważne uszkodzenia, w tym właśnie pożar. Niewielki odsetek instalacji jest narażony na błędy w fazie projektowej. Tutaj możemy spotkać się z planowaniem czy to małego przekroju żył w przewodach, czy też zbyt licznej ilości równoległych połączeń. Taka sytuacja przyczynia się do przekroczenia dopuszczalnych wartości dla przewodów, w praktyce mówimy o przeciążeniu, co grozi ryzykiem pożaru. Niekiedy przyczyną pożaru jest awaria samych paneli słonecznych, które mają swoje czułe punkty. Jednym z nich jest powstawanie tzw. hotspotów, czyli miejsc nagrzewających się zbyt silnie. Niekiedy przyczyną pożaru bywają inwertery zamontowane w niewłaściwym miejscu.

Obowiązkowe pomiary instalacji fotowoltaicznej

Jeżeli chcemy ograniczyć do minimum ryzyko pożaru to konieczne jest wykonanie pomiarów. Przykładem takiego działania mogą być pomiary rezystancji izolacji, dzięki czemu możliwe jest wykrycie wszelkich uszkodzeń przewodów. Innym badaniem jest użycie kamery termowizyjnej, co z kolei pozwala na wykrycie gorących punktów na panelach fotowoltaicznych, niewłaściwego połączenia instalacji z falownikiem, czy też niefachowo zrobionej złączki konektorów. 

Jak radzić sobie w razie wystąpienia pożaru?

Aktualnie żaden przepis polskiego prawa nie mówi jasno jak zachować się w sytuacji wystąpienia pożaru instalacji fotowoltaicznej. Bardzo zdawkowo sprawę omawia ustawa o prawie budowlanym, a nieco bardziej nowelizacja ustawy o OZE. Tutaj znajdziemy zapis, iż dla fotowoltaiki o mocy powyżej 6,5 kW montaż powinno się uzgodnić z rzeczoznawcą pod kątem spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wymaganie dotyczy także powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej  tym, że taka instalacja została w naszym budynku zamontowana. Jeśli chodzi o sposób postępowania w razie pożaru to najpierw należy odłączyć napięcie w budynku. Ponadto konieczne jest wyłączenie falownika i w razie możliwości wyłączyć zabezpieczenie prądu stałego dla fotowoltaiki. Musimy pamiętać, że nawet pomimo wykonania tych kroków panele słoneczne będą wciąż wytwarzały napięcie. Ponadto sama instalacja fotowoltaiczna jest niepalna, więc możemy być narażeni na pożar samego dachu, gdzie została zamontowana. Najlepszym i zarazem bezpiecznym sposobem gaszenia instalacji PV we własnym zakresie jest użycie gaśnicy proszkowej. Oczywiście możemy także skorzystać z podania wody, która ugasi źródło pożaru. Niemniej zalecamy wysoką ostrożność i powierzenie interwencji strażakom, którzy będą w stanie użyć wody w natarciu z odpowiedniej, bezpiecznej odległości. Pożary fotowoltaiki to rzadkość, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Odsetek zdarzeń ogniowych jest tak niski, że możemy zrównać bezpieczeństwo fotowoltaiki do instalacji elektrycznych. Czytaj więcej pod hasłem: instalacje fotowoltaiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *