Spotkanie NSZZ „Solidarność” i zmiany.

Spotkanie delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictw NSZZ „Solidarność” to zawsze okazja do wyboru nowych władz statutowych. Tym razem w dniach od 7 do 9 stycznia bieżącego roku odbyło się kolejne już wydarzenie w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

Wydarzenie było okazją do wyboru spośród przybyłych delegatów służących na co dzień w regionalnych oraz międzyregionalnych sekcjach strażaków pełniących najważniejsze funkcje w „Solidarności”. Wybrano Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa, którym został w tym roku Krzysztof Andura. Aktualnie pełni on obowiązki przewodniczącego w województwie świętokrzyskim i zajmie miejsce dotychczasowego delegata Roberta Osmyckiego. Nie zabrakło też ustalenie Rady Sekcji, która składa się z 45 osób. Wśród członków znaleźli się tu przedstawiciele z poszczególnych sekcji regionalnych i międzyregionalnych, stanowiąc tym samym Krajową Sekcję Pożarnictwa. Poniżej dostępne są najważniejsze nominacja do grona Prezydium:

  • Przewodniczący Krzysztof Andura (woj. świętokrzyskie)
  • Wiceprzewodniczący Bartłomiej Mickiewicz (woj. mazowieckie)
  • Wiceprzewodniczący Damian Kochoń (woj. Śląskie)
  • Wiceprzewodniczący Łukasz Stefański (woj. zachodniopomorskie)
  • Sekretarz Mieczysław Gutmański (woj. kujawsko – pomorskie)
  • Skarbnik Maciej Łozowski (woj. podlaskie)
  • Członkowie Prezydium Łukasz Latawski, Jarosław Rajner, Henryk Odrzywołek (woj. opolskie, warmińsko – mazurskie i małopolskie)

W czasie prowadzonych obrad na Walnym Zebraniu Delegatów przyjęto stanowisko w sprawie wysokości wynagrodzeń dla pracowników cywilnych w Państwowej Straży Pożarnej, wymagań kwalifikacyjnych w PSP oraz kwestię upamiętnienia męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.