Studia dla strażaków z większą dostępnością.

To bardzo dobra informacja dla wszystkich kandydatów chcących pracować w Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększona zostanie liczba miejsca na studia dla strażaków. Rozporządzenie określa limity miejsc na kierunki studiów w przypadku strażaków PSP lub też skierowanych przez własnego przełożonego już podczas pełnienia służby. Dzięki temu miejsc nie powinno zabraknąć dla wszystkich chętnych. 

W przypadku kandydatów ubiegających się o miejsca na studiach na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej przewidziano limit wynoszący 105 miejsc. Jeżeli chodzi o stałą służbę, gdzie strażak został na studia skierowany przez przełożonego liczba ta wynosi  215 miejsc i jest to o 15 więcej niż dotychczas. Zmiany przygotowano przy współpracy Komendanta Głównego PSP z Rektorem-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i będą obowiązywać już dla roku akademickiego 2018/2019 i przyszłych lat.

W uzasadnieniu takiej decyzji możemy przeczytać, iż liczba miejsc bierze pod uwagę aktualne możliwości dydaktyczne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a także obecne zapotrzebowanie na nowych absolwentów, którzy już pełnią służbę, a chcieliby otrzymać dodatkowe wykształcenie na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa”. Wcześniejszy limit w tym zakresie obowiązywał od trzech lat.