Szykują się kolejne podwyżki dla strażaków?

Pozytywna informacja płynie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrzny i Administracji, która kolejny raz potwierdza podwyżki jakie mają otrzymać strażacy. Dotychczasowe wsparcie to nic w porównaniu z tym, które ma trafić na konta bankowe strażaków w 2019 r. W sumie na cel wsparcia polskiej straży pożarnej do 2020 r. przeznaczona zostanie kwota 9,2 mld zł. 

Wydział Prasowy MSWiA poinformował, że w styczniu 2019 r. przeciętny funkcjonariusz straży pożarnej otrzyma wynagrodzenie o ponad 800 zł wyższe niż miało to miejsce w roku 2015, dla pracowników cywilnych dodatkowa kwota wzrośnie o ponad 750 zł. Obecnie domowe budżety strażaków zasiliły podwyżki, które są rozdysponowywane od maja tego roku. Podwyżki to niejedyne wsparcie, gdyż pieniądze z Programu Modernizacji Służb Mundurowych umożliwiają zakup najnowszego sprzętu niezbędnego w codziennej pracy. Umożliwia to poprawę funkcjonowania wielu jednostek, także tych strażackich. Przykładem może być kwota 957 mln, która będzie przeznaczona na bieżące remonty strażnic, ich rozbudowę i kupno narzędzi. W celu realizacji tego przedsięwzięcia odbyło się już kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami związków zawodowych. Bieżące potrzeby funkcjonariuszy są wysłuchiwane przez powołanego pełnomocnika, dzięki czemu ministerstwo jest bardziej świadome.

To ważny krok, który powinien zmienić obecną sytuację strażaków. Jest to przecież służba ratująca zdrowie, życie, a także dobytek wielu osób. Każdy dzień wiąże się z narażeniem życia, dotychczas pensja przeciętnego strażaka zawodowego była nieproporcjonalna do prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych.