Jak wygląda inspekcja gotowości operacyjnej KSRG w 2018 r.?

Z początkiem bieżącego roku weszło w życie zarządzenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Główną zmianą jest test dotyczący wiedzy ogólnej, który będzie wykonywany w poszczególnych jednostkach OSP w całym kraju. To nie powinno zbyt mocno dziwić, gdyż od posiadanej wiedzy zależy też umiejętność radzenia sobie druhów w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz innych osób.  Continue reading „Jak wygląda inspekcja gotowości operacyjnej KSRG w 2018 r.?”