Mobilny robot IBIS w służbie straży pożarnej.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa były doskonałą okazją do zaprezentowania pracy pierwszego w historii służby strażackiej mobilnego robota pod nazwą IBIS. Robot ten jest przystosowany do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem i rozpoznawaniem zagrożeń radiologicznych, chemicznych, biologicznych i nuklearnych. Maszyna służy na co dzień w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego PSP w Poznaniu.  Continue reading „Mobilny robot IBIS w służbie straży pożarnej.”