Trenażer dla strażaków powstaje w Olsztynie.

Obiekt składający się tak naprawdę z trzech kontenerów jest modułową konstrukcją pozwalającą na trening jednostek ratowniczo-gaśniczych. Tego typu trenażer powstaje w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie i jego budowa jest możliwa dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu pod nazwą „Zwiększanie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”.

Continue reading „Trenażer dla strażaków powstaje w Olsztynie.”