Jak zmieniła się straż pożarna na przestrzeni ostatniego roku?

W tym artykule przyjrzymy się informacji MSWiA w sprawie realizacji zeszłorocznego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Dokument ten omawia poczynione inwestycje, które umożliwiły realne zmiany także w pracy strażaków. Chodzi rzecz jasna o modernizację strażnic, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i nie tylko.  Continue reading „Jak zmieniła się straż pożarna na przestrzeni ostatniego roku?”