Trenażer dla strażaków powstaje w Olsztynie.

Obiekt składający się tak naprawdę z trzech kontenerów jest modułową konstrukcją pozwalającą na trening jednostek ratowniczo-gaśniczych. Tego typu trenażer powstaje w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie i jego budowa jest możliwa dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu pod nazwą „Zwiększanie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”.

Kilkukontenerowa, pomalowana na czerwono konstrukcja jest prototypem i jeżeli się sprawdzi to kolejne kilkanaście trenażerów tego typu zostanie dostarczonych przez wykonawcę projektu do jednostek w całej Polsce. Ma to zapewnić utworzenie za pomocą 17 takich urządzeń jednej, kompleksowej bazy dydaktycznej dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Taki trening pozwoli strażakom cały czas poprawiać swoje umiejętności w każdej szkole i ośrodkach szkoleniowych PSP. Co dokładnie będzie można ćwiczyć?

Otóż trenażer zakłada realizację programu z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Jest to program zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Oprócz postawienia konstrukcji, potrzebni będą odpowiednio przeszkoleni instruktorzy. W związku z tym pomysłodawcy programu zapewniają o oferowanym wsparciu zarówno dla PSP jak i OSP. Sama konstrukcja kontenerów pozwala na dużo więcej niż tylko ćwiczenie działań gaśniczych. Strażacy z Olsztyna, a w przyszłości z innych miast w kraju będą mogli prowadzić symulacje z zakresu ratownictwa chemicznego, wysokościowego, czy poszukiwawczo-ratowniczego. Teraz zarówno doświadczeni jak i początkujący strażacy będą mogli się uczyć wielu przydatnych umiejętności np. ratowania osób uwięzionych w zadymionym pomieszczeniu o ograniczonej widoczności. O równie ważnych ćwiczeniach pisaliśmy już w innym artykule.

Autor zdjęcia: KW PSP w Olsztynie/Szymon Kokot-Góra