Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Zmiany w 2019 roku.

Sejm pracuje nad projektem ustawy zmieniającej zapisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz prawie atomowym. Wprowadzenie dokumentów ma zapewnić możliwość wdrożenia procedur dla prawa krajowego w celu ustalenia norm bezpieczeństwa przed zagrożeniami ze strony możliwego promieniowania jonizującego oraz dyrektywy NSD tworzącej wzajemne ramy bezpieczeństwa w obiektach jądrowych oraz wprowadzenia pozostałych zmian w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego i jądrowego. 

Nowe zapisy mają w praktyce poszerzyć zakres działań prowadzonych przez Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, który od tej pory będzie uczestniczył czynnie w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony zdarzeń o charakterze atomowym. Aktualnie według zapisów polskiego prawa w chwili wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jednostki wchodzące w skład Państwowej Straży Pożarnej nie mają możliwości uczestnictwa w takiej sytuacji właśnie przez brak konkretnego zapisu w tym zakresie zawartego w ustawie. Według specjalistów nowelizacja ustawy ma zapewnić zdecydowanie szersze pole manewru. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będzie miał możliwość określenia obowiązków, procedur ratowniczych oraz zadań w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony zdarzenia radiacyjnego. Wejście w życie ustawy pociągnie za sobą koszty związane z przygotowaniem i przystosowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego do prowadzenia nowych zadań. Budżet jaki przewidziano na ten cel w latach 2020 – 2028 to powyżej 83 milionów złotych.

Fundusze zostaną przeznaczone na prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla strażaków oraz dowódców Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, ale również dla strażaków pracujących w systemie zmianowym, jak i pozwolą finansować studia dla strażaków i dowódców. Reszta środków zostanie przeznaczona na serwis i utrzymanie sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przed zagrożeniem chemicznym. Nie zabraknie również inwestycji mających na celu prowadzenie symulacji zagrożeń oraz doposażenia jednostek w niezbędne narzędzia. Zanim ustawa wejdzie w życie to najpierw będą nad nią pracować: Komisja Ochrony Środowiska oraz Komisja Zasobów Naturalnych. Po przyjęciu wszystkich zapisów i ustaleniu poprawek dokument może wejść w życie i zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *