Wyjazd strażaków do usuwania gniazd szerszeni, os w budynkach rolniczych.

Z naszym portalem kontaktują się zaniepokojeni rolnicy. Chodzi o osy i szerszenie, które niejednokrotnie wybierają sobie budynki inwentarskie do tworzenia gniazd. Tego typu skupisko owadów zagraża rolnikowi podczas prowadzenia prac, ale również zwierzętom hodowlanym. Dla strażaków z kolei każdy taki wyjazd to koszt liczony w setkach tysięcy. Rodzi się więc zasadnicze pytanie, czy na wezwanie rolnika strażacy muszą wyjechać do akcji obowiązkowo? 

Aktualnie obowiązujące akty prawne regulują tą kwestię bardzo jasno. Strażacy mają obowiązek wyjazdu do akcji, lecz wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi zagrożenie zdrowia lub życia osób. Wówczas konieczne jest wykorzystanie dostępnego sprzętu i dojazd na miejsce zdarzenia. A co w przypadku gniazda szerszeni, os przy oborze, stodole? W takiej sytuacji obecność owadów błonkoskrzydłych wchodzi w grupę zdarzeń powodujących „inne miejscowe zagrożenia”. Dokładny zapis w tej kwestii znajdziemy w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 2 pkt 3). Najtrudniejszą kwestią jest ocena przez strażaków realnego zagrożenia wynikającego z obecności gniazda przy budynku inwentarskim. Patrząc na sytuację od strony czysto ludzkiej siedlisko os może zagrażać zdrowiu lub życiu rolnika. Czytaj więcej: portal rolniczy.

Dokument jednak nie definiuje w sposób oficjalny obowiązku wyjazdu do os, czy szerszeni. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w budynku stoi po stronie rolnika, jednak jak wiemy usuwanie gniazd we własnym zakresie rodzi duże niebezpieczeństwo. Jak czytamy na oficjalnej stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy nie mogą być traktowani jako jednostki pełniące rolę darmowej firmy usługowej. Jak więc w praktyce wygląda interwencja jednostki strażackiej do gniazda os w gospodarstwie rolnym? Otóż odpowiedź nie jest taka oczywista. Ustawa nie generuje obowiązku interwencji. Strażacy wyjeżdżają wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba, jednak nie do każdego przypadku. Na rynku istnieją firmy zajmujące się usuwaniem gniazd owadów niebezpiecznych dla rolników oraz zwierząt hodowlanych: krów, świń, jałówek, kur. Tak więc nie zawsze strażacy wezwani do usunięcia gniazda w budynku inwentarskim muszą zjawić się na miejscu. Kwestii tej nie reguluje żaden dokument, a więc to strażacy po rozeznaniu sytuacji decydują o wyjeździe lub pozostaniu w jednostce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *