Zgrupowanie kandydatów na strażaków za nami.

Wydarzenie miało miejsce w niedzielę (16.09) w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej „Zamczysko Nowe”, gdzie miały miejsce pokazy ratownicze przygotowane przez kandydatów Zgrupowania K-2018. Jest to cykliczna impreza, która ma na celu prezentację możliwości zawodowych strażaków, ale też kandydatów oraz wyłonienie osób z predyspozycjami do pełnienia tego ważnego społecznie zawodu. 

Młodzi kandydaci wzięli udział w pokazie na specjalnym trenażerze, gdzie zaprezentowano możliwości osób starających się o kwalifikację do szkół pożarniczych. Adeptów podczas wydarzenia wspierali zawodowi strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej SGSP. Ćwiczenia składały się z kilku scenariuszy: wypadku z udziałem dwóch pojazdów, pożaru auta osobowego oraz zajęcia się ogniem budynku. Po zakończonych zmaganiach wymagających dużego wysiłku, sprawności fizycznej i silnego charakteru, na wszystkich uczestników czekała grochówka przygotowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Prezentacja możliwości strażaków pozwala wyłonić najsilniejsze charaktery, które sprawdzą się trudzie i znoju codziennej pracy w ratowaniu zdrowia i życia Polaków oraz ich dobytku. Zmagania podczas Zgrupowania Kandydackiego K-2018 były też okazją do sprawdzenia podstawowych umiejętności osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia w Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP.

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej już niebawem złożą uroczyste ślubowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Wówczas wraz z początkiem nowego roku akademickiego staną się pełnoprawnymi studentami stacjonarnymi I stopnia z tytułem podchorążego. Wydarzenie pozwoliło także podjąć decyzję o dalszej przyszłości, w czasie jego trwania ze zgrupowania odeszło dziewięciu kandydatów.