Drzwi ewakuacyjne zamykane na klucz?

To pytanie, przed którym stajemy w momencie posiadania wyjścia ewakuacyjnego w miejscu, gdzie nie chcemy mieć nieproszonych gości. Mogą to być wszelkiego rodzaju pomieszczenia, do których dostęp powinni mieć jedynie upoważnieni pracownicy. Stajemy wtedy przed wyborem zamknięcia kluczyka do drzwi ewakuacyjnych w specjalnym pojemniku lub przed krzątaniem się po naszej firmie lub zakładzie produkcyjnym nieupoważnionych osób. Wybieramy więc zamknięcie kluczyka w pojemniku za szybą. Pojawia się więc kolejne pytanie: czy według polskiego prawa jest to legalne?

Przepisy ochrony przeciwpożarowej nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jednocześnie nie istnieje żaden przepis zakazujący ich stosowania, nie ma też na to przyzwolenia w jasnej formie. Miejsce takie powinno być natomiast odpowiednio oznaczone, tak aby każdy widział miejsce lokalizacji drzwi ewakuacyjnych i kluczy do nich. Takie oznaczenie jest nawet dostępne w formie znaku, mówi o tym norma PN-N-01256-04. Tyczy się ona znaków bezpieczeństwa oraz technicznych środków przeciwpożarowych. To jasny znak, iż działamy zgodnie z prawem. Możemy więc zamknąć drzwi ewakuacyjne na klucz, musi być jedynie odpowiednie oznaczenie, czytelne z powyższą normą.

Warto też zapewnić w bliskim otoczeniu skrzynki z kluczami specjalny młotek, który posłuży zbiciu szyby w razie zaistnienia takiej konieczności oraz o wyznaczeniu osoby, która w sytuacji zagrożenia otworzy drzwi ewakuacyjne. Stosując tego typu rozwiązanie należałoby też przeszkolić swoich pracowników w razie wystąpienia pożaru, aby wiedzieli, gdzie szukać klucza lub osoby go przetrzymującej. Musimy też pamiętać, że złym rozwiązaniem będzie takie rozplanowanie budynku, iż główne wyjście ewakuacyjne będzie zamknięte na klucz. Miejsca najbardziej uczęszczane nie mogą być w ten sposób zabezpieczane, ponieważ może być to traktowane jako utrudnienie w opuszczeniu obiektu.

Pamiętajmy więc o zdrowym rozsądku, aby zastosowane przez nas rozwiązanie nie powodowało komplikacji dla użytkowników budynku. Do dziś możemy zaobserwować stosowanie takich rozwiązań w miejscach, gdzie zapobiega się w ten sposób wizytom nieproszonych gości lub zapewnia bezpieczeństwo użytkowników. Możemy tu wymienić szkoły, przedszkola, domy opieki, czy zaplecza dużych sklepów.