Jak uniknąć przerw w dostawie prądu? Postaw na fotowoltaikę!

Przerwy w dostawie prądu to zjawisko wcale nierzadkie, gdyż w brak energii elektrycznej może być spowodowany chociażby pracami modernizacyjnymi, naprawczymi, a także okresowym awariom wynikającym ze zjawisk klimatycznych. Polska jako kraj coraz częściej spotyka się z wichurami, które powodują uszkodzenia sieci przesyłowych. Tak też było w ostatnich dniach, kiedy to na terenie wielu miejscowości doszło do braku w dostawie energii elektrycznej. 

Kilkaset interwencji w jedną dobę

Siłę żywiołów takich jak wiatr doskonale obrazują działania strażaków, którzy tylko w poniedziałek (10.02) wzięli udział w 860 interwencjach związanych z usuwaniem skutków wichur. Działania te prowadzono na terenie Podkarpacia, gdzie odnotowano najwięcej uszkodzeń. Powalone drzewa i silny wiatr są często przyczyną bardzo poważnych awarii sieci energetycznej. Obecnie brakiem prądu objętych zostało 6 400 mieszkańców. Tym razem obyło się bez ofiar, ale tego samego nie można powiedzieć o ilości uszkodzeń mechanicznych. Najczęstsze interwencje strażaków miały miejsce przy usuwaniu połamanych gałęzi, powalonych konarów drzew, które blokują drogi dojazdowe. Nie zabrakło także interwencji przy zabezpieczeniu naderwanych lub zerwanych całkowicie konstrukcji dachowych znajdujących się na domach oraz budynkach inwentarskich. Najwięcej interwencji odnotowano an terenie powiatów: łańcuckim, krośnieńskim rzeszowskim, przeworskim.

W sprawie huraganowego wiatru odbyło się także spotkanie na szczycie pomiędzy starszym brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP, ministrem Mariuszem Kamińskim oraz generałem inspektorem Jarosławem Szymczykiem z Komendy Głównej Policji. Potwierdzono, iż w razie potrzeby wszystkie jednostki są w pełnej gotowości. Swój udział i chęć pomocy zaoferowali także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych rozmieszczonych w całym kraju. 

Wichury niestraszne nowoczesnej fotowoltaice

Warto w tym miejscu wspomnieć o roli paneli fotowoltaicznych, które produkują energię elektryczną nawet wtedy, gdy dostaw prądu brakuje. Oczywiście w przypadku okresu zimowego, ilość wygenerowanej energii może być niewystarczająca do zasilenia wszystkich urządzeń, natomiast praca fotowoltaiki pozwala na zasilenie przynajmniej części pomieszczeń w budynku. Fachowy montaż paneli słonecznych na dachu to wbrew pozorom bardzo bezpieczne i trwałe rozwiązanie także w regionach narażonych na silne podmuchy wiatru. Producenci instalacji PV przewidują pracę pod dużym obciążeniem wiatru i występujących różnic w ciśnieniu. W razie przerwy w dostawie energii elektrycznej, fotowoltaika pozwoli zasilić najważniejsze elementy takie jak oświetlenie LED w domu. W ten sposób przetrwamy trudny okres awarii, który często wydłuża się i to znacznie ze względu na skalę huraganów.