Ochrona przeciwpożarowa budynków wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne.

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo Budowlane przynosi ze sobą istotną zmianę w regulacjach przeciwpożarniczych w zakresie uzgodnień w sprawie instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe systemów fotowoltaiki jest ważne, ale obecna forma ustawy budzi szereg wątpliwości wśród specjalistów, jak i samych instalatorów. O co właściwie chodzi? 

Zapisy pełne niejasności

Inwestor, który zdecydował się na montaż fotowoltaiki o mocy powyżej 6,5 kW w budynku ważnym jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe będzie miał obowiązek przeprowadzenia uzgodnień w zakresie montażu. W aktualnej wersji ustawy zawarto następujący zapis „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (…) projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej. O ile w montażu instalacji PV w domach jednorodzinnych nic nie powinno się zmienić, gdyż większość osób decyduj się na niewielkie przydomowe projekty, tak w przypadku innych budynków trudno będzie interpretować przepisy nałożone przez ustawę.

Powyższy zapis już teraz stanowi problem dla instalatorów, którzy nie są pewni, które budynku zostaną uwzględnione w tym zapisie. Trudno więc mówić o właściwej interpretacji jeżeli przepisy są pełne niejasności w tym zakresie. Eksperci wskazują na konieczność wprowadzenia rozporządzenia do ustawy, które w rozwiałoby wątpliwości jeżeli chodzi o potrzebne uzgodnienia i wymagania przeciwpożarowe dla fotowoltaiki w wybranych obiektach.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych

Instalatorzy wskazują także na problem braku jasnych wytycznych jeżeli chodzi o ochronę instalacji PV. Nikt nie wskazuje jakie zabezpieczenia należy stosować dla mniejszych instalacji np. poniżej 6,5 kWp. W projektach systemów fotowoltaiki uwzględniane są więc wyłączniki dla znacznie większych budynków. Projektanci instalacji fotowoltaicznych wskazują na potrzebę czytelnego określenia zasad zawartych w projektach budynków narażonych na wystąpienie pożaru. Obecnie brakuje przepisów wskazujących na potrzebę użycia rozwiązań ograniczających ryzyko pożaru. Dowiedz się więcej: instalacje fotowoltaiczne.

Konieczne regulacje dla strażaków

Obecnie mamy do czynienia z brakiem regulacji w kwestii zgłaszania instalacji fotowoltaicznych do Państwowej Straży Pożarnej. Przykładem mogą być inne państwa europejskie, gdzie problem ten rozwiązano już dawno. W momencie przekazania informacji strażakom, inwestor ma przy sobie pełną dokumentację z dokładnym wskazaniem położenie modułów PV, lokalizacji inwertera, a także miejsca, gdzie umocowane zostały przewody. To sprawia, że w razie wystąpienia pożaru w budynku, jednostka ratowniczo-gaśnicza będzie w stanie podjąć sprawniejszą reakcję. Specjaliści wskazują na potrzebę wprowadzenia poprawek ww. ustawie, gdyż w obecnej formie jest ona niekompletna i nieoczywista. Być może rozwiązaniem tego impasu byłoby skorzystanie z doświadczenia innych państw UE, gdzie regulacje z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznych są dla wszystkich zrozumiałe i nie ma miejsca na dodatkowe pytania.