Rolniku, uważaj na pożary upraw.

Utrzymujące się tygodniami upały są zmartwieniem nie tylko dla osób starszych, lecz również dla rolników. Strażacy przestrzegają przed pozostawianiem rozgrzanych maszyn na dłuższą chwilę pośród upraw zbóż, czy przy balotach. Wystarczy iskra, aby uruchomić trudną do okiełznania reakcję. Pożary są niestety zjawiskiem często występującym w gospodarstwach rolnych. 

Przykładem groźnego w skutkach pojawienia się ognia są wydarzenia z ostatnich dni na terenie powiatu piotrowskiego w województwie łódzkim. Doszło tam do pożaru na polach zbóż, ścierniskach oraz objęcia ogniem balotów. Pierwszym zdarzeniem było pojawienie się dymu, który zauważono w miejscowości Gazomia Nowa w gminie Moszczenica. Płonęła tam sterta słomy, a gęsty dym dostrzegł prawdopodobnie jeden z rolników pracujących na polu uprawnym. Na miejsce przybyli strażacy z OSP Wolbórz, którzy przystąpili do akcji gaśniczej. Zmagania strażaków trwały kilka godzin, niestety nie uchroniło to rolników od strat. Ogień pochłonął blisko 120 bel słomy, a do gaszenia ognia wykorzystano aż 14 000 litrów wody.

Zeszły tydzień to także dwa pożary, pierwszy w miejscowości Polichno w gminie Wolbórz, drugi z kolei prawie w tym samym okresie miał miejsce w gminie Sulejów, w miejscowości Kałków. Ogień w miejscowości Polichno pojawił się na 6-hektarowym polu zbóż. Tutaj na miejsce przyjechali strażacy z Kałku, Kłudzic, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Przygłowa. Strażacy musieli zająć się także pożarem ścierniska oraz pożaru słomy w miejscowości Komorniki. Tam rolnicy wezwali na miejsce strażaków, którzy gasili wspólnie z gospodarzami ogień. Wsparciem dla strażaków było użycie wozów asenizacyjnych oraz ciągników w celu szybkiego ugaszenia płomieni. Tutaj ogień zniszczył przynajmniej kilka hektarów, jednak pełen zakres strat nie został oszacowany. Zobacz portal dla rolników.