Szkolenia dla kobiet strażaków – Kobieca Twarz Ratownictwa.

Jeszcze do końca nieopadły emocje wrześniowego szkolenia z ubiegłego roku, a już teraz zauważalne jest zainteresowanie kobiet podobnymi wydarzeniami w tym roku. Pomysłodawcy projektu poinformowali, iż będzie on kontynuowany także w tym roku. Kobieca Twarz Ratownictwa jest zgodnie z nazwą przeznaczona dla płci pięknej. 

Kobiety w straży pożarnej pełnią takie same obowiązki jak mężczyźni. Dotychczas jednak nie istniały inicjatywy angażujące je do wspólnego treningu. W końcu to od sprawności strażaków zależna jest skuteczność i jakość prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. Jednym z punktów tegorocznego szkolenia będą ćwiczenia w ramach zadania pod nazwą „Gaszenie pożarów wewnętrznych” w modułowym kontenerowcu – symulatorze. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął bryg. Andrzej Bartkowiak, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie rozpocznie się 11 maja tego roku na terenie bazy położonej przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 KM PSP w Poznaniu. W celu zapewnienia zbliżonych do prawdziwych warunków wykorzystany zostanie specjalny trenażer będący własnością PSP.

Szkolenia kobiet strażaków nie różnią się od tych prowadzonych wśród mężczyzn. Znajdziemy tu wiele interesujących zagadnień z zakresu pożarnictwa, metod działania i bezpieczeństwa ratowników. Projekt obejmie przede wszystkim kobiety pełniące służby w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie jak wiem dostęp do szkoleń jest ograniczony. Za wdrożenie projektu i jego realizację odpowiedzialna jest Eliza Bałazy, która zapewniła fachową obsługę szkolenia. Poprowadzą je doświadczeni instruktorzy z bogatym stażem pracy i fachową wiedzą: mł. Kpt. Michał Osięgłowski oraz mł. Kpt Mirosław Grzeszczak.